MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 13/2021 - hrobové miesto

16.6.2021
Lengyel Ladislav, Košice - Šebastovce