MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 11/2021 - hrobové miesto

7.6.2021
Bednárová Kristína, Košice - Šebastovce