MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 4/2021 - hrobové miesto

1.3.2021
Hrabkovský Peter, Košice - Šebastovce