MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 3/2021 - hrobové miesto

1.3.2021
Matyaš Milan, Košice - Šebastovce