MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 2/2021 - hrobové miesto

16.2.2021
Čižmárová Anna, Košice - Šebastovce