MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 1/2021 - hrobové miesto

14.1.2021
Tkáč Ladislav, Valaliky