MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Vyhláška z 22. 9. 2020 - konanie o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte