MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oznámenie o začatí stavebného konania - R 2