MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

VV z 18. 12. 2019 stavba V317 Šebastovce-Valaliky úprava VN vedenia - SO 01 Zriadenie opt. vedenia