MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Stavebné povolenie z 10. 10. 2019 pre SPP - rekonštrukcia plynovodov Barca - Šebastovce