MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Verejná vyhláška vyvesená 22. 8. 2019 - Upovedomenie o začatí konania