MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oznam z 19. 3. 2019 - vstup na pozemok (SPP-distribúcia)