MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oznam z 22. 2. 2016 - začiatok stavebného konania - rekonštrukcia plynovodov