MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o prenájme hrobového miesta B/104 - 1/2024

19.2.2024
Tkáč Ladislav, Valaliky
Zmluva 1-2024.pdf