MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Verejná vyhláška - Komunikácia - cesta I/17 - Strategické územie Valaliky