MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - Strategické územie Valaliky