MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluvy (cintorín)

ZverejnenéPredmetZmluvná strana
3.10.2013 Zverejňovanie - 2011 - zmluvy - hrobové miesta  
4.10.2013 Zverejňovanie - 2012 - zmluvy - hrobové miesta  
5.10.2013 Zverejňovanie - 2013 - zmluvy - hrobové miesta  
27.2.2014 Zverejňovanie - 2014 - zmluvy - hrobové miesta  
18.3.2015 Zverejňovanie - 2015 - zmluvy - hrobové miesta  
9.7.2016 Zverejňovanie - 2016 - zmluvy - hrobové miesta  
5.7.2017 Zverejňovanie - 2017 - zmluvy - hrobové miesta  
9.4.2018 Zverejňovanie - 2018 - zmluvy - hrobové miesta  
2.2.2019 Zverejňovanie - 2019 - zmluvy - hrobové miesta  
14.2.2020 Zverejňovanie - 2020 - zmluvy - hrobové miesta  
14.1.2021 Nájomná zmluva č. 1/2021 - hrobové miesto Tkáč Ladislav, Valaliky
16.2.2021 Nájomná zmluva č. 2/2021 - hrobové miesto Čižmárová Anna, Košice - Šebastovce
1.3.2021 Nájomná zmluva č. 3/2021 - hrobové miesto Matyaš Milan, Košice - Šebastovce
1.3.2021 Nájomná zmluva č. 4/2021 - hrobové miesto Hrabkovský Peter, Košice - Šebastovce
1.3.2021 Nájomná zmluva č. 5/2021 - hrobové miesto Hrabkovský Peter, Košice - Šebastovce
1.3.2021 Nájomná zmluva č. 6/2021 - hrobové miesto Hrabkovský Peter, Košice - Šebastovce
12.4.2021 Nájomná zmluva č. 7/2021 - hrobové miesto Bodnárová Jana, Košice
21.4.2021 Nájomná zmluva č. 8/2021 - hrobové miesto Šoltészová Magdaléna, Košice - Šebastovce
21.4.2021 Nájomná zmluva č. 9/2021 - hrobové miesto Šoltészová Magdaléna, Košice - Šebastovce
21.4.2021 Nájomná zmluva č. 10/2021 - hrobové miesto Šoltészová Magdaléna, Košice - Šebastovce
7.6.2021 Nájomná zmluva č. 11/2021 - hrobové miesto Bednárová Kristína, Košice - Šebastovce
16.6.2021 Nájomná zmluva č. 13/2021 - hrobové miesto Lengyel Ladislav, Košice - Šebastovce
16.6.2021 Nájomná zmluva č. 16/2021 - -hrobové miesto Pahulyová Valéria, Košice - Šebastovce
16.6.2021 Nájomná zmluva č. 17/2021 - hrobové miesto Pahulyová Valéria, Košice - Šebastovce
16.6.2021 Nájomná zmluva č. 15/2021 - hrobové miesto Pahulyová Valéria, Košice - Šebastovce
16.6.2021 Nájomná zmluva č. 14/2021 - -hrobové miesto Pahulyová Valéria, Košice - Šebastovce
16.6.2021 Nájomná zmluva č. 12/2021 - hrobové miesto Barabášová Erika, Nižná Hutka
24.6.2021 Nájomná zmluva č. 18/2021 - hrobové miesto Sedlák František, Košice - Šebastovce
24.6.2021 Nájomná zmluva č. 19/2021 - hrobové miesto Sedlák František, Košice - Šebastovce
4.8.2021 Nájomná zmluva č. 20/2021 - -hrobové miesto Maťašová Helena, Košice
31.8.2021 Nájomná zmluva č. 21/2021 - hrobové miesto Miková Jolana, Košice - Šebastovce
31.8.2021 Nájomná zmluva č. 22/2021 - hrobové miesto Miková Jolana, Košice - Šebastovce
31.8.2021 Nájomná zmluva č. 23/2021 - hrobové miesto Miková Jolana, Košice - Šebastovce
28.9.2021 Nájomná zmluva č. 24/2021 - hrobové miesto Tkadlecová Anna, Košice
5.10.2021 Nájomná zmluva č. 25/2021 - hrobové miesto Bednárová Kristína, Košice - Šebastovce
5.10.2021 Nájomná zmluva č. 26/2021 - hrobové miesto Bednárová Kristína, Košice - Šebastovce
11.10.2021 Nájomná zmluva č. 27/2021 - hrobové miesto Tóthová Anna, Košice
5.11.2021 Nájomná zmluva č. 28/2021 - hrobové miesto Illéšová Monika, Luhyňa
16.11.2021 Nájomná zmluva č. 29/2021 - hrobové miesto Šimoňáková Hudáková Mária, Gánovce
16.11.2021 Nájomná zmluva č. 30/2021 - hrobové miesto Šimoňáková Hudáková Mária, Gánovce
16.11.2021 Nájomná zmluva č. 31/2021 - hrobové miesto Šimoňáková Hudáková Mária, Gánovce
22.11.2021 Nájomná zmluva č. 32/2021 - hrobové miesto Šimoňáková Hudáková Mária, Gánovce
23.11.2021 Nájomná zmluva č. 33/2021 - hrobové miesto Mulik Ruslan, Košice
23.11.2021 Nájomná zmluva č. 34/2021 - hrobové miesto Mulik Ruslan, Košice
25.11.2021 Nájomná zmluva č. 35/2021 - hrobové miesto Bitová Eva, Kechnec
1.12.2021 Nájomná zmluva č. 36/2021 - hrobové miesto Krausová Anna, Košice