MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Rybársky lístok

Vybavuje: Eva Balogová, Valéria Pahulyová

Telefón: 055 / 67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk
 

Cenník rybárskych lístkov:

týždenný: 3,00 €
mesačný: 5,00 €
ročný: 10,00 €
trojročný: 25,00 €
 

Od poplatku sú oslobodení: