Verejná vyhláška - miestna komunikácia Nadmerné záhrady Tlačiť
Úradná tabuľa
Piatok, 11 December 2020 16:48

Zverejňujeme túto verejnú vyhlášku Mesta Košice: