Úradná tabuľa
Odstávka vody 4. 5. 2016 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Utorok, 03 Máj 2016 08:43

VVS a.s. závod Košice oznamuje odberateľom pitnej vody že

dňa 4. 5. 2016 od 8,00 hod do 15,00 hod

bude odstávka dodávanej vody pre odberateľov v celej MČ Šebastovce z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí.

Ďakujeme za pochopenie

 
Zmena úradných hodín 19. - 21. 4. 2016 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Utorok, 19 Apríl 2016 09:18

Z technických príčin sú úradné hodiny zmenené :

      19.04.2016    od  8.00 hod.  do  12.00 hod.

      20.04.2016    od  8.00 hod.  do  12.00 hod.

      21.04.2016    od  8.00 hod.  do  12.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie

Monika Puzderová
starostka MČ

 
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 číslo 1 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 13 Apríl 2016 00:00

Na tomto linku je zverejnený prvý návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016.

 
Oznam - zatvorený miestny úrad PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Piatok, 18 Marec 2016 09:31

Dňa 22. marca 2016 z technických príčin bude

miestny úrad zatvorený.

Starostka MČ

 
Prerušenie distribúcie elektriny 22. 3. 2016 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 09 Marec 2016 00:00

Východoslovenská distrubučná, a. s. oznamuje obyvateľom Šebastoviec, že

pre odberné miesto Papradia 9002, Podbeľová 1 (2x), Šebastovská 34 a Šebastovská 9001 Šebastovce

bude 22. 3. 2016 od 8:00 do 15:30

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. Podrobnosti sú v tomto súbore.

 
Zverejnený rozpočet na roky 2016-2018 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Piatok, 12 Február 2016 00:00

Na tomto linku je zverejnený rozpočet na roky 2016-2018.

 
Zmena úradných hodín počas sviatkov PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Piatok, 18 December 2015 11:30

alt

 
Zverejnené VZN 2 a 3/2015 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 16 December 2015 00:00

Na tomto linku je zverejnené VZN 2/2015 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

Na tomto linku je zverejnené VZN 3/2015 o symboloch MČ Košice - Šebastovce.

 
Zverejnené VZN 1/2015 o trhovom poriadku PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 28 Október 2015 00:00

Na tomto linku je zverejnené VZN o trhovom poriadku.

 
Výberové konanie 2/2015 - 2. kolo PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Pondelok, 12 Október 2015 00:00

Mestská časť  Košice – Šebastovce, Podbeľová č.1, 040 17 Košice

vyhlasuje v zmysle § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu majetku

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytové priestory v správe Mestskej časti Košice-Šebastovce, priamym prenájmom žiadateľom.

Nebytový priestor sa nachádza  -  v budove kultúrneho domu  na ulici Podbeľová č. 1,so súpisným číslom 80 v MČ  Košice - Šebastovce, vo vlastníctve mesta Košice a v správe MČ  Košice-Šebastovce. Priestor sa prenajíma za účelom zriadenia prevádzky kaderníctva, kozmetiky, skladového priestoru, opravy obuvi, predajne  textilu, obuvi, farieb a iného technického sortimentu, požičovne náradia...... ( nie potravín baru, pohostinstva, kaviarne, čajovne alebo iného zariadenia poskytujúceho takéto služby).

Priestor pozostáva z 1 miestnosti o celkovej rozlohe 30,00 m2, príručného skladu o rozlohe 5 m2 a sociálneho zariadenia. Požadovaná minimálna výška nájmu je  1200,00 € za rok, čo je 100,00 € mesačne. Táto suma nezahŕňa náklady na energie ani služby spojené s užívaním predmetu nájmu.  Doba nájmu neurčitá.

Obhliadka priestorov je možná po dohode na t.č. 055/6768007

Záujemcovia písomne predložia žiadosti a podnikateľský zámer poštou, najneskôr v lehote do 26.10.2015 do 14:00 hodiny  na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice-Šebastovce,  Podbeľová 1,  040 17 Košice, prípadne osobne v uzavretej obálke do podateľne s vyznačením

„Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností v správe MČ 2/2015“.

Bližšie informácie poskytne MÚ MČ Košice-Šebastovce - tel. kontakt: 055/6768007

Otváranie obálok sa uskutoční 28.10.2015 o 17,00 hodine.

MČ Košice – Šebastovce  si vyhradzuje právo odmietnúť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie ak závažné dôvody zabránia jeho uskutočneniu a tiež si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača v prípade, že sa prihlási iba jeden uchádzač. Výsledok vyhlasovateľ oznámi písomne všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.

Uverejnené 12.10.2015
Na vývesnej tabuli MČ
Na webovej stránke MČ

Monika Puzderová, starostka MČ

 
Výberové konanie 1/2015 - 2. kolo PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Pondelok, 12 Október 2015 00:00

Mestská časť  Košice – Šebastovce, Podbeľová č.1, 040 17 Košice

vyhlasuje v zmysle § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu majetku

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytové priestory v správe Mestskej časti Košice-Šebastovce, priamym prenájmom žiadateľom.

Nebytový priestor sa nachádza  -  v budove kultúrneho domu  na ulici Podbeľová č. 1,so súpisným číslom 80 v MČ  Košice - Šebastovce, vo vlastníctve mesta Košice a v správe MČ  Košice-Šebastovce. Priestor sa prenajíma za účelom zriadenia prevádzky baru, pohostinstva, kaviarne, čajovne alebo iného zariadenia poskytujúceho takéto služby.

Priestor pozostáva z 2 miestnosti o celkovej rozlohe 55,00 m2, skladu a sociálnych zariadení. Požadovaná minimálna výška nájmu je  2040,00 € za rok, čo je 170,00 € mesačne. Táto suma nezahŕňa náklady na energie ani služby spojené s užívaním predmetu nájmu.  Doba nájmu neurčitá.

Obhliadka priestorov je možná po dohode na t.č. 055/6768007

Záujemcovia písomne predložia žiadosti a podnikateľský zámer poštou, najneskôr v lehote do 26.10.2015 do 14:00 hodiny na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice-Šebastovce,  Podbeľová 1,  040 17 Košice, prípadne osobne v uzavretej obálke do podateľne s vyznačením

„Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností v správe MČ 1/2015“.

Bližšie informácie poskytne MÚ MČ Košice-Šebastovce - tel. kontakt: 055/6768007

Otváranie obálok sa uskutoční 28.10.2015 o 17,00 hodine.

MČ Košice – Šebastovce  si vyhradzuje právo odmietnúť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie ak závažné dôvody zabránia jeho uskutočneniu a tiež si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača v prípade, že sa prihlási iba jeden uchádzač. Výsledok vyhlasovateľ oznámi písomne všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.

Uverejnené 12.10.2015
Na vývesnej tabuli MČ
Na webovej stránke MČ

Monika Puzderová, starostka MČ

 
« ZačiatokDozadu12345678DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice