Úradná tabuľa
Záverečný účet MČ k 31. 12. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 11 Marec 2020 00:00

Zverejňujeme Záverečný účet MČ k 31. 12. 2019

 
Oznámenie o vstupe na pozemok 03 - 12/2020 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Piatok, 21 Február 2020 00:00

SPP-Distribúcia, a. s. týmto oznamuje vlastníkom poľnohospodárskych objektov v katastrálnom území Šebastovce, že za účelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky v potrebnom rozsahu a spôsobom nevyhnutným pre výkon činnosti prevádzkovateľa siete v priebehu obdobia marec - december 2020.

Podrobnosti sú v tomto súbore.

 

 
Prerušenie distribúcie elektriny 6. a 10. 3. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Utorok, 18 Február 2020 00:00

Východoslovenská distrubučná, a. s. oznamuje obyvateľom Šebastoviec, že

6. 3. 2020 od 8:00 do 17:30

a

10. 3. 2020 od 7:00 do 18:00

bude prerušená distribúcia elektriny v celej mestskej časti. Podrobnosti sú v tomto súbore.

 
Zverejňujeme výsledky hospodárenia za rok 2019 a rozpočet na roky 2020 - 2022 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Utorok, 11 Február 2020 16:50

V tejto sekcii Rozpočet sú zverejnené výsledky hospodárenia za rok 2019 a rozpočet na roky 2020 - 2022.

 

 
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Piatok, 10 Január 2020 20:52

Výzva je v tomto súbore.

 

 
Prejednanie návrhu územného plánu 5. 11. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Utorok, 22 Október 2019 00:00

V utorok 5. 11. 2019 o 16.30 hodine sa v sále kultúrneho domu uskutoční verejné prejednanie rozpracovaného návrhu územného plánu.

Územný plán sa prejednáva  postupne podľa jednotlivých lokalít. Toto rokovanie sa týka lokalít  čísla 3, 4, 5 a 7  t. j. parcely Kríže, Sever a parciel v zastavanom území medzi ulicami Podbeľová a Bazalková. Prípadné otázky vám zodpovieme aj na miestnom úrade, kde môžete do grafického návrhu aj nahliadnuť v úradných hodinách.

 
Stavebné povolenie pre SPP - rekonštrukcia plynovodov Barca - Šebastovce PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 16 Október 2019 21:12

Zverejňujeme toto stavebné povolenie mesta Košice.

 
Deratizácia v jeseni 2019 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Utorok, 08 Október 2019 00:00

Zverejňujeme list z RÚVZ Košice, ktorým nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach.

 
Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní časti stavby PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Pondelok, 30 September 2019 13:37

Informujeme o verejnej vyhláške obce Valaliky:

Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní časti stavby - administratívna budova, na pozemku KN-C parc. č. 296/6, 296/7, súp. č. 156, katastrálne územie Šebastovce

 
Odvolanie proti rozhodnutiu: VV - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V317 - Šebastovce - Valaliky - úprava VN vedenia" PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 18 September 2019 05:36

V tomto ozname sme zverejnili verejnú vyhlášku - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, ktorú vydala obec Valaliky. Teraz k tomu rozhodnutiu zverejňujeme toto odvolanie:

 
« ZačiatokDozadu12345678DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice