MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 30. 6. 2015