MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 05/2023

622.92 €
20.6.2023
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice