MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Autorská odmena za liecenciu na verejné použitie hudobných diel r. 2023

40.32 €
26.4.2023
SOZA, Rastislavova č. 3, Bratislava