MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oprava verejného osvetlenia

430.95 €
29.3.2023
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice