MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Vyúčtovanie elektrickej energie za VO za rok 2022 - na trase MHD

480.11 €
20.3.2023
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice