MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Rozpočet na roky 2017 - 2019 - bežné výdavky