MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Hospodárenie v roku 2016 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky