MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška HP

80.40 €
27.9.2022
Vojtech Petrík, Východná 40, Čečejovce