MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Maľovanie DS, lakovacie a zakrývacie práce, vysprávky DS

1495.20 €
25.8.2022
Branislav Sepeši, Kokšov - Bakša 305