MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oprava porúch verejného osvetlenia (MHD) r. 2021

475.39 €
23.2.2022
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice