MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - r. 2021

1601.60 €
21.3.2022
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice