MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Návrh na zrušenie trvalého pobytu