MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Služby pevnej siete 11/2021

30.49 €
15.12.2021
Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava