MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Orez stromov na miestnom cintoríne a likvidácia vzniknutého odpadu

675.53 €
3.11.2021
Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice