MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Orez stromov vo výške na miestnom cintoríne

196.56 €
19.10.2021
AP CENTER, s.r.o., Ulica osloboditeľov 1145/68, 040 17 Košice - Barca