MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oprava porúch verejného osvetlenia (MHD)

244 €
15.10.2021
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice