MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Služby pevnej siete 09/2021

30 €
6.10.2021
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava