MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomné za 1ks jednostranného reklamného zariadenia 01/07/2021 - 31/12/2021

100 €
7.7.2021
Akzent BigBoard, a.s. , Ivanská cesta 2D, Bratislava