MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Vyúčtovanie VO 01/01/2020 - 31/12/2020

529.25 €
23.2.2021
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice