MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Prenájom plochy na streche budovy na Šebastovskej ul.

20 €
17.2.2021
MASLEN s.r.o., Badín 655