MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomné za 1ks jednostranného reklamného zariadenia 01/01/2021 - 30/06/2021

100 €
15.2.2021
Akzent BigBoard, a.s. , Ivanská cesta 2D, Bratislava