MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Odborná prehliadka a odborná skúška VTZ elektrické

300 €
28.9.2021
Stanislav Rudý - Rudý Elektro Služby, Čingovská č. 16, Košice