MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Renovácia podlahy na MÚ - krytina, montáž, vysprávky, nerovnosti

550 €
10.8.2021
Marián Strelec - MAMAS, Lomonosovova č. 24, Košice