MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Polohopisné a výškopisné predrealizačné zameranie na cyklochodníkv lokalite Šebastovce

200 €
10.8.2021
Geo-map.SK s.r.o., Kaspická č.3, Košice