MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zemné práce lokalita Kríže a úprava prístupovej cesty

228 €
2.8.2021
JUKOV - KE s.r.o., Ukrajinská č. 32, Košice