MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oprava miestnej komunikácie Repíková ul.

6795.02 €
15.7.2021
ASTEX s.r.o., , Pri bitúnku č. 11, Košice