MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Služby pevnej siete 04/2021

30 €
6.5.2021
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava