MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Skutočná spotreba vodného a stočného 17/10/2020 - 01/04/2021

330.31 €
27.4.2021
VVS, a.s., Komesnkého č. 50, Košice