MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Služby pevnej siete 03/2021

30 €
14.4.2021
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava